içinde

En yeni PUBG Mobile Oyun Nickleri

Pubg isimleri

  • Fearless Fighter: Korkusuz Savaşçı
  • IrResistibLe: Karşı Konulamaz
  • New Cycle: Yeni Döngü
  • İnfantry: Piyade
  • Eagle PaW: Kartal Pençesi
  • Strong Hold: Güçlü Tutuş
  • The Night Mare: Kabus
  • Mindless Bobcat: Zihinsel Vaşak
  • Squats: İzinsiz Yerleşmek
  • Star Dust: Yıldız Tozu
  • Yellow Menace: Sarı Tehlike
  • Distu Rbed: Hastalıklı, rahatsız
  • Drop Stone: Damla Taş
  • Judge: Hakim
  • Eldrithc Arrow: Büyülü Ok
  • Trip: Gezi
  • Canary: Kanarya
  • Eques Trianwarriors: Atlı Savaşcı
  • Drugstore Cowboy: Eczane Kovboyu
  • Toe: Ayak parmağı
  • Easy Sweep: Kolayca Tarama
  • Road Warrior: Yol Savaşçısı
  • Recent Fighters: Son Savaşçılar
  • Dream SoLdier: Rüya Asker
  • The Flying Mouse: Uçan Fare
  • Fearless: Korkusuz
  • Electric Player: Elektrikli Oyuncu
  • Doctor Healer: Şifacı Doktor
  • Shadow Chaser: Gölge Kovalayıcı
  • Tough Nut: Sert Somun
  • Expert Murderer: Uzman Katil
  • Electric Wizard: Elektrik Sihirbazı
  • Highlander: İskoçyalı Monk
  • You LosT: Sen Kaybettin
  • Fearful Warrior: Korkulu Savaşçı
  • OxygeN: Oksijen
  • Zero Charisma: Sıfır Karizma
  • TutoriaLs: Öğretiçi,göstericiler
  • GravitY: Yerçekimi
  • Ghost Pasha: Hayalet Paşa
  • Rooster: Horoz
  • Dr. Cocktail: Kokteyl
  • Midnight Rambler: Gece Yarısı
  • UnInvited: Davetsiz
  • Kitchen: Mutfak
  • Ice Wizard: Buz Sihirbazı
  • Mr. Lucky: Bay Şanslı
  • Vagabond Warrior: Serseri Savaşçı
  • Sniper : Keskin Nişancı
  • Expert Murderer : Uzman Katil
  • Fight Freedom : Mücadele Özgürlüğü
  • Hyper : Aşırı
  • Pluto : Plüton
  • Alpha : Alfa
  • Death Warrior : Ölüm Savaşçısı
  • Ghost Killer : Hayalet Katil
  • Ghost Pasha : Hayalet Paşa
  • The Crucial : Önemli
  • Jester : Soytarı
  • Pogue : Pogue
  • Prometheus : Prometheus
  • Little Cobra : Küçük Kobra
  • Captain Peroxide : Yüzbaşı Peroxide
  • Prisoners : Mahkumlar
  • Creative : Yaratıcı
  • Creature : Yaratık
  • The Order : Emir Veren
  • Little General : Küçük General
  • Skull Crusher : Kafatası Kırıcı
  • Snake Eyes : Yılan Gözlü
  • Snow Hound : Kar Tanesi
  • Commando : Komando
  • Cool Whip : Serin Kırbaç
  • Cosmo : Cosmo
  • Crash : Çarpışma , Parçalanma
  • Mental : Zihinsel
  • Mercury Reborn : Mercury Yeniden Doğuş
  • Sugar Man : Şeker Adam
  • Crossfire : Çapraz Ateş
  • Dark Saga : Karanlık Destanı
  • Strong Hold : Güçlü Tutuş
  • Dream Theater : Hayal Tiyatrosu
  • Night Train : Gece Treni
  • Glyph : Kabartma
  • Grave Digger : Mezar Kazıcı
  • Lion : Aslan
  • Eagle : Kartal
  • Canary : Kanarya
  • Road Warrior : Yol Savaşçısı
  • Old Regret : Eski Pişmanlık
  • Woo Woo : Woo Woo
  • Gunhawk : Silah Şahin
  • Yellow Menace : Sarı Tehlike
  • Final Battle : Son Savaş
  • Defend YourSeLf : Kendini Savun

En Yeni PUBG Mobile Oyun Nickleri

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay Açıklaması