içinde

iddet gren kadnlara teknoloji destei

iddet gren kadnlara teknoloji destei 13


Teknosa, Sabanc Vakf ve Trkiye Kadn Dernekleri Federasyonu i birliiyle iddet gren ve sesini duyurabilecei teknolojiye eriimi kstl olan kadnlar ihtiya duyduklar akll telefonla buluturmak zere yeni bir dayanma hareketi balattn duyurdu.

Sabanc Holding itiraklerinden Teknosa, Sabanc Vakf ve Türkiye Kadn Dernekleri Federasyonu (TKDF) i birliiyle iddet gören ve teknolojiye eriimi kstl kadnlar için yepyeni bir toplumsal dayanma hareketi balatyor. ‘Kadn için Teknoloji, Hepimiz için Dayanma’ mottosuyla yola çklan proje kapsamnda, baçlar, kullanmadklar akll telefonlarn Teknosa maazalarndan ya da Teknosa Çar Merkezi’ni arayarak evlerinden teslim edebilecek. Teknosa’nn i ortaklar tarafndan bakmlar yaplarak çalr hale getirilecek akll telefonlar, Sabanc Vakf destei ve TKDF araclyla iddet maduru kadnlara ulatrlaca bildirildi.

“20 BNDEN FAZLA KADININ DJTAL OKUR-YAZAR OLMASINI SALADIK”

Kadnlarn ihtiyaç duyduklar teknolojiye erimesinin çok önemli olduunu vurgulayan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Dijitallemenin toplumsal cinsiyet eitlii için önemli bir dönüm noktas olduunu 14 yl önce öngörerek ‘Kadn için Teknoloji’ projesini hayata geçirdik. Bugüne kadar Türkiye çapnda 20 binden fazla kadnn dijital okur-yazar olmasn saladk. imdi de Sabanc Vakf ve TKDF ile balattmz akll telefon ba kampanyas ile toplumda iddet gören kadnlarn seslerini duyurmalarna katk salamak, bu konuda bir dayanma hareketi balatmak istiyoruz. Toplumsal cinsiyet eitliini salamak için hem irketler hem de bireyler olarak bizlere çok büyük görevler düüyor. Halkmzdan, duyarl müterilerimizden kampanyamza destek bekliyoruz” eklinde konutu.

“SVL TOPLUM VE ÖZEL SEKTÖR ARASINDA KÖPRÜLER KURUYORUZ”

Sabanc Vakf Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, “Kadnlarn teknoloji ile seslerini duyurmalarna destek vermenin önemine dikkat çekti ve “Sabanc Vakf olarak 47 yldr kadnlarn ve kz çocuklarnn eitime, istihdama ve toplumsal yaama katlm gibi her alanda haklarna eriebilmeleri için çalyoruz. Pandeminin kadnlar ve kz çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini ilk günden bu yana yakndan takip ediyoruz. Özellikle bu dönemde belirginleen aile içi iddet oranlarndaki art kaygyla gözlemliyoruz. Bu alanlardaki ihtiyaçlar ve çözüm önerilerini konuabilmek üzere haziran aynda Vakfn Mütevelli Heyeti Bakan Güler Sabanc’nn da katlmyla kadn haklar alannda çalan sivil toplum örgütleriyle bir toplant gerçekletirdik. Bu toplantnn ardndan aldmz önemli aksiyonlardan biri de Teknosa ve TKDF’yi bir araya getirmek ve bu kampanyay tasarlamak oldu. Uzun yllar içinde kazanlm haklarn risk altnda olduu bu dönemde, sivil toplum ve özel sektör arasnda köprüler kurmay ve tüm bireylerin haklardan eit yararland bir toplum için çalmay sürdürüyoruz” ifadelerini kulland.

“KADINLARA ERKEK DDET NSAN HAKKI HLALDR”

Projenin ortaklarndan Türkiye Kadn Dernekleri Federasyonu Bakan Canan Güllü ise öyle konutu: “Kadnlara erkek iddeti insan hakk ihlalidir. Bugün bu mücadeleye katk sunacak önemli bir projenin ilk admlarn heyecanla atyoruz. Proje kapsamnda balanan ve Teknosa tarafndan bakmlar yaplacak telefonlar, TKDF olarak Aile içi iddet Acil Yardm Hatt Aplikasyonu’nu yükleyerek, snma evinde ikamet eden veya ev içi ya da cinsiyet temelli iddet maduru kadnlara ulatracaz.”

PROJE NASIL LEYECEK?

Baçlar tarafndan Teknosa maazalarna getirilecek veya Teknosa Çar Merkezi aranarak adresten alnmas salanacak ikinci el akll telefonlar, ba taahhüdüyle alnacak ve bakmlar yapldktan sonra ihtiyaç sahiplerine ulatrlmak üzere TKDF’ye teslim edilecek. Federasyon, bedelsiz telefon talebi için halihazrda bir snma evinde ikamet eden veya ev içi ya da cinsiyet temelli iddet maduru kadnlarn bavurularn deerlendirerek, bakm yaplan kullanma hazr telefonlarn ihtiyaç sahibi kadnlara ulamasn salayacak. Sabanc Vakf ise balanan telefonlarn ilgili kiilere datmnda TKDF’ye destek verecek. Ayn zamanda toplanan telefonlara TKDF Aile içi iddet Acil Yardm Hatt Aplikasyonu yüklenecek ve bu sayede kadnlar iddet annda veya iddet riski altndayken tek tu ile yardm isteyebilecekler.  

 

 Source link

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yükleniyor…

0

Ne düşünüyorsunuz?

Kayseri'de kovalayıp çarptığı aracın sürücüsünü silahla öldüren sanığa hapis cezası 34

Kayseri’de kovalayıp çarptığı aracın sürücüsünü silahla öldüren sanığa hapis cezası

Miyase İlknur : Karacaoğlan otobüse binemiyor 35

Miyase İlknur : Karacaoğlan otobüse binemiyor