in

İlam Nedir Ve Nasıl Yapılır? İlam Ne Zaman Kesinleşir Ve İcraya Konur

İlam Nedir Ve Nasıl Yapılır? İlam Ne Zaman Kesinleşir Ve İcraya Konur 13


class=”cf”>

İlam yolu ile sadece para borcu değil bir eşyanın ya da bir çocuğun dahi teslimi, bir işin yapılması gibi durumlar da icra takibine konu edilebilir.

İlam Nedir ve Nasıl Yapılır?

İlamlı icra takibi, alacaklının önce mahkemeye başvurarak yargılaması sonucunda lehine bir ilam yani karar verilmesi ve sonra da icra dairesine başvurarak bu ilamın icrasını talep etmesi ile gerçekleştirilen bir hukuki takip yoludur.

İlamlı icra, sadece para için değil ve teminat alacağı ile değil aynı zamanda bir taşınmaz teslimi ve tahliyesi, çocukla kişisel ilişki kurulması, çocuk teslimi gibi ayrımlı alacaklar için mutlaka mahkemede dava açarak ilam yani mahkeme kararı alınması gerekir. İlamlı icra takibine başvurabilmeniz için elinizde bir mahkeme kararının bulunması gerekir. Mahkeme kararının taraflardan her birine verilen onaylı ve mühürlü suretine ilam ismi verilir.

İlam Ne Zaman Kesinleşir ve İcraya Konur?

class=”cf”>

İlama başvurulabilmesi için mahkeme kararının kesinleşmiş olması gerekir. Kural olarak bir kişinin hakkı ihlal edilir ya da yerine getirilmezse, bu alacaklı mahkemeye başvurarak bu ihlalin önüne geçilmesini ve hakkının ödenmesini icra yolu ile talep edebilir. Alacaklı lehine verilen mahkeme kararının icrası için ilamlı icra takibi gerçekleştirilir.

İlamlı icra takiplerinde borçlu olan kişiye icra emri gönderilir. İcra emri ile, borçlunun ilamda yazılı olan borcunun belli bir süre içinde ödemesi ya da icraya konu olan şeyi teslim etmezse, buna uymazsa, ilam hükmünün icra dairesi tarafından zorla yerine getirmesi için borçluya ihtar edilir. İlamlı icra takiplerinin gerçekleştirilebilmesi için belirli bir zaman aşımı süresi bulunur. Bu zaman aşımı süresi ise, 10 yıldır.

İlamlı İcra Takibine Konu Olabilecek İlamlar Nelerdir?

Hukuk mahkemelerinin eda hükmü içeren ilamları,

Hakem kararları,

İdare mahkemesinin tam yargı ilamları,

Sayıştayın tazmin içeren ilamları,

Tenfiz edilmiş olan yabancı mahkeme ve yabancı hakem kararları.

İlamlı İcra Takibi Nerede Açılmalıdır?

İlamlı icra takiplerinde diğer icra takip yollarında olduğu gibi koyulmuş olan bir yetki kuralı bulunmuyor. İstediğiniz bir icra dairesinde takip süreci başlatabilirsiniz. Bu nedenle de borçlu başlatılan ilamlı icra takibi için yetki itirazı gibi hukuki bir savunmada yapamaz. Kural olarak ilamlı icra takibinin başlatabilmesi için ilamın kesinleşmiş olması şart değildir. Ama bu kuralın bazı istisnaları da vardır. Ama kişiler ve aileler hukuku ile ilgili mahkeme ilamları kesinleşmediği sürece icra edilemez. Kesinleşmeden icraya konulamayacak olan bir ilam, kesinleşmeden icraya koyulursa borçlu bu takibe karşı icra mahkemesinde zaman aşımı şartı olmadan şikayet yoluna başvurabilir. Yapılan bu şikayet üzerine icra mahkemesi, ilamlı takibin iptal edilmesine karar verir.

İcra takibine konulmak istenen mahkeme ilamlarında kesinleşme şerhi kesinlikle bulunması gerekir. Aksi takdirde ilamlı takip iptal edilir. İcra dairesinde ilamlı icra takibi açılırken takip talebine söz konusu ilamın eklenmesi şarttır. Takip talebi yapıldıktan sonra borçluya icra emri gönderilir. İlam icraya konulduğu zaman gider avansı ödenmesine gerek yoktur. Bunun için sadece harcın ödenmesi yeterlidir. Alacaklının ilamla birlikte İcra Müdürlüğüne başvurması sonucunda ilamlı icra takibi başlatılmış olur. Bunun sonucunda icra emrinin borçluya tebliğ edilmesi ile birlikte karar kesinleşmiş olur.

 Kaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

102 Points
Upvote Downvote
NASA, Dünya'ya benzeyen garip bir gezegen keşfetti! - Teknoloji Haberleri 33

NASA, Dünya’ya benzeyen garip bir gezegen keşfetti! – Teknoloji Haberleri

YKS sınav yerleri sorgula: ÖSYM 2021 YKS sınav giriş belgesi ekranını erişime açtı! 34

YKS sınav yerleri sorgula: ÖSYM 2021 YKS sınav giriş belgesi ekranını erişime açtı!