in

İpotek nedir? İpotek nasıl yapılır ve kaldırılır

İpotek nedir? İpotek nasıl yapılır ve kaldırılır 12


class=”cf”>

Günümüzde ipotek pek çok insanın karşı karşıya kaldığı önemli durumlar arasında yerini alıyor. Bu bakımdan oldukça fazla insanın araştırdığı konular arasında öne çıkıyor.

 İpotek Nedir?

 Faiz karşılığında yasal olarak borç verme hakkına sahip durumdaki bankalar yahut herhangi bir alışveriş ilişkisi sebebiyle alacaklı durumdaki kişiler, mevcut alacaklarını garanti altına alabilmek adına bazı yöntemlere başvurabilmektedir. Başvurulması söz konusu olan bu yöntemlerden biri de ipotek yapmak olmaktadır.

 Bankalara, kişilere yahut ayrımlı tüzel kişilere karşı borçlanırken, çoğunlukla borç tutarının yüksek tutarlı olduğu hallerde ipotek talebi söz konusu olmaktadır. Taahhüt edilmiş durumda olan ödemenin garanti edilebilmesi bakımından ipotek oldukça büyük öneme sahip olan bir araçtır.

 İpotek nedir sorusuna verilebilecek en basit cevaplardan biri ödenmesi taahhüt edilmiş olan bir borç karşılığında taşınmazların tapularının üzerine konulan bir şerh olacaktır. Bunun sonucu olarak borcu ödemekle yükümlü durumdaki kişinin bu sorumluluğunu yerine getirmemesi halinde, alacaklı konumundaki kişi taşınmazı satılığa çıkarmak suretiyle kendi borcunu tahsil etme hakkına sahip duruma gelmektedir.

class=”cf”>

 İpotek Nasıl Yapılır ve Kaldırılır?

 İpotek yapma işlemi sadece taşınmaz mallar üzerinde gerçekleştirilebilen bir işlem olma özelliği taşımaktadır. Bunun beraberinde ipotek işlemi sadece tapu müdürlüklerinde yapılabilen bir işlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Tapuda üzerine ipotek şerhi konulmuş olmayan durumdaki taşınmazlar, ise yasal olarak ipotek edilmiş sayılmazlar. İpotek işlemi işlem bir noter huzurunda yapılmış olsa bile, tapu müdürlüğünde gerçekleştirilmemiş olması durumunda gerçekleştirilmiş olan bu işlemin yasal herhangi bir geçerliliği söz konusu olmamaktadır.

 İpotek yapma işleminin gerçekleştirilebilir olması için her iki tarafa ait olan kişilerin kimlik belgeleri ve ipotek edilecek olan taşınmaza ait olan tapu belgesinin gerekliliği söz konusudur. Taraflardan birinin tüzel kişi olması durumunda ise vergi levhası fotokopisi, imza sirküleri, ticaret sicil belgesi örneği, yetki belgesi, güncel faaliyet belgesi ve kaşe örneği de ipotek işlemi sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

 Tüm bunların yanı sıra ipotek işleminin yapılabilmesi için belediyeden alınacak olan emlak değer beyanı da gerçekleştirilecek olan ipoteğin borca karşılık gelip gelmediğinin belirtilmesi bakımından oldukça büyük önem taşımaktadır. Gerçekleştirilecek olan ipotek işleminin bizzat değil de yasal temsilciler vasıtasıyla hayata geçirilmesi halinde vekalet belgesinin de ibrazının gerekliliği söz konusudur.

class=”cf”>

 İbraz edilen evrakların Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından değerlendirilmesinden sonra, uygun görülmesi durumunda ilgili taşınmaza ait tapuya ipotek şerhi düşülür. Bu şerhin düşülmesinin ardından, alacaklı olan şahsa, alacağını tahsil edememesi halinde taşınmaz üzerinde satma hakkı tanınmış olmaktadır.

 Çok fazla merak edilen ipotek nasıl kaldırılır sorusunun cevapı ise birkaç adımdan oluşur. Buna göre uygulanmış durumda olan ipoteğinin kaldırılması için ilk olarak ipoteğe konu olmuş durumdaki borcun tamamının ödenmiş olmasının gerekliliği söz konusudur.

class=”cf”>

 Varolan borcun ödenme işleminin gerçekleştirilmesinin ardından ipotek fek yazısıyla beraber Tapu Sicil Müdürlüğü’ne başvurulması gerekmektedir. İpotek fek yazısının ise banka tarafından yahut borcun alınmış durumda olduğu bir diğer kurum ve şahıslar tarafından hazırlanması gerekmektedir.

 Bu belgenin, ilgili tapu sahibi adına hazırlanmış olması hususuna dikkat edilmesi son derece önemlidir. Fek yazısı, borcun tamamıyla tahsil edilmiş olduğunu ve ipoteğin kaldırılmasında herhangi bir sakınca olmadığını belirten bir yazıdır. Tapu Sicil Müdürlüğü hazırlanmış olan bu yazıyı aldıktan sonra çoğunlukla 2 haftalık bir zaman dilimi içerisinde ipoteği kaldırma işlemini gerçekleştirmektedir.

class=”cf”>

 Fakat bazen ortaya çıkan bazı aksaklıklar söz konusu olabilmekte ve borcun ödenmiş durumda olmasına karşın ipotek kaldırma işlemi gerçekleştirilmemektedir. Böyle bir durumun yaşanmasının söz konusu olduğu hallerde ise ipotek kaldırma davası açılarak taşınmaza ait durumda olan tapu belgesindeki ipoteğin kaldırılmasının talep edilmesinin gerekliliği söz konusu olmaktadır.Kaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

101 Points
Upvote Downvote
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni açıklamasında - - 29

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yeni açıklamasında – –

Smart Plugs That Work with Alexa, TECKIN 15A Alexa Smart Plugs with Remote Control, Schedule and Timer Function, FCC ETL Certification, No hub Require, 4 Pack

Smart Plugs That Work with Alexa, TECKIN 15A Alexa Smart Plugs with Remote Control, Schedule and Timer Function, FCC ETL Certification, No hub Require, 4 Pack