in

İştirak Nedir Ve Türleri Nelerdir? İştirak Ceza Hukukunda Ne Anlama Gelir

İştirak Nedir Ve Türleri Nelerdir? İştirak Ceza Hukukunda Ne Anlama Gelir 13


class=”cf”>

Ceza hukukunda suça iştirak, bir suç işleme kararının icrası kapsamında birden çok kişi tarafından eylem ve fikir birliği içinde birlikte suç işlenmesini ifade eder.

İştirak Nedir ve Türleri Nelerdir?

Suça iştirak, bir kişi tarafından işlenebilecek bir suçun aralarında işbirliği yapmak ve anlaşmak sureti ile birden çok kişi tarafından suçun birlikte işlenmesidir. Ama kasten işlenen suçlar iştirak şeklinde de işlenebilir. Taksirle işlenen suçlara iştirak etmek mümkün değildir. Taksirli suçlarda herkes kendi kusuru kadar sorumlu olur. “Şeriklik” 5237 sayılı TCK’nın 38 ve 39. maddelerine göre “suça azmettirme” ve “suça yardım etme” şeklinde iki ayrımlı şekilde düzenlenmiştir:

Suça Azmettirme Suretiyle İştirak: Suça azmettirme, belli bir suçu işleme konusunda daha bir düşüncesi olmayan bir kişinin başkası tarafından telkin, ikna ya da diğer bir suretle bu suçu işlemeye karar vermesinin sağlanmasına denir. Suça azmettirme, “şeriklik” şekillerinden biridir. Azmettiren kişi, suç teşkil eden bir fiili işleyecek kişinin karar almasında önemli bir rol oynadığı için de işlenen suçun cezası ile cezalandırılır.

Suça Yardım Etme Suretiyle İştirak: Suç işleme ve suça yardım etme kararını veren kişinin suçu işlemesine maddi ya da manevi bir katkıda bulunmayı ifade eder. Suça yardım etme de “şeriklik” şekillerinden birisidir. Örneğin, kişinin suçu işlemesi kararının gerekli ve doğru olduğunu söyleyerek suçu işleyeni teşvik etme, kasten adam öldürme ya da kasten yaralama suçu gibi ciddi suçlar için silah temin etme veya olaydan sonra faili saklayacağını söylemek gibi faaliyetler, tipik suça yardım etme şekilleri arasında yer alır. Suça yardım etme hükümleri uygulanan fail, işlenen suçun cezası üzerinden belli bir oranda ceza indiriminden yararlanma imkanı bulur.

class=”cf”>

İştirak Ceza Hukukunda Ne Anlama Gelir?

Ceza hukukunda suça iştirak etmek, bir suç işleme kararının icrası kapsamında birden fazla kişi tarafından fikir ve eylem birliği içinde bulunmak ve birlikte suç işlenmesini de ifade eder. Suça iştirak olabilmesi için kasten ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmiş bir fiilin var olması yeterlidir.

Suçun işlenmesine iştirak eden her kişi, diğerinin cezalandırılmasını önleyen kişisel nedenler göz önüne alınmadan kendi kusurlu fiili oranında göre cezalandırılır. Bazı kişilere ya da durumlara özgü suçlar, sadece belli sıfatlara sahip olan kişiler tarafından işlenen suçlardır. Örneğin, zimmet suçu ancak devlet memurları tarafından işlenebilen bir suçtur. Özgü suçlarda, sadece özel faillik niteliğini taşıyan kişi fail sıfatı alabilir. Bu suçların işlenişine iştirak eden diğer kişiler ise, yardım eden ya da azmettiren sıfatı ile sorumlu olur.

class=”cf”>

Türk Ticaret Kanununa Göre Faillik

Türk Ticaret Kanuna göre düzenlenen faillik durumu, “müşterek faillik” ve “dolaylı faillik” olmak üzere ikiye ayrılır:

Müşterek Faillik Suretiyle Suça İştirak: Müşterek faillik, suçun vücut bulması için suçun işlenmesine katkıda bulunan her bir failin fiilin zorunlu katkısına ihtiyaç duyulması durumunda söz konusu olur. Müşterek faillik açısından en önemli olan nokta suça katılan kişilerin fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurmasıdır.

Dolaylı Faillik Suretiyle Suça İştirak: Dolaylı faillik, kişinin başkasını araç olarak kullanması ile suç işlemesi durumunda söz konusu olur. Dolaylı fail, asıl ve gerçek fail gibi cezalandırılır. Örneğin, yaşı küçük olan çocuğu kullanarak kasten adam öldürme suçunun işlenmesinin sağlanması durumunda, dolaylı fail, asıl fiili işleyen kişi oranında cezalandırılır.

 

 

 Kaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

102 Points
Upvote Downvote

ÖSYM

New Balance spor ayakkabı bira standını tanıttı 32

New Balance spor ayakkabı bira standını tanıttı