in ,

Kafkas niversitesi szlemeli 58 salk personeli alacak

Kafkas niversitesi szlemeli 58 salk personeli alacak 13


Kafkas niversitesi, son bavuru tarihi 3 mays 2021, Salk Meslek Lisesi Hemirelik Blm Mezunu szlemeli 58 salk personeli alacak.

Kafkas niversitesi Rektrlnden:

657/4-B (SZLEMEL PERSONEL) ALIM LANI

niversitemiz Rektrl Salk Aratrma ve Uygulama Merkez Mdrlnde, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4’nc maddesinin (B) fkrasna gre istihdam edilmek ve giderleri zel bteden karlanmak zere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayl Bakanlar Kurulu Kararna ekli Szlemeli Personel altrlmasna likin Esaslarn Ek 2.Maddesinin (b) fkras kapsamnda 2020 yl KPSS (B) grubu puana gre yaplacak sralama esas alnmak suretiyle, aada belirtilen pozisyonlara karlnda belirtilen say ve nitelikte szlemeli personel alnacaktr.

Kafkas niversitesi szlemeli 58 salk personeli alacak 14

*Hemirelik Blmne edeer dier blm mezunlar, hemire unvanna bavuru yapamaz.

**Eczac unvanna bavuran adaylarn ibraz ettii diploma veya geici mezuniyet belgelerinde (asl gibidir onayl sureti veya kare kodlu e-Devlet kts ve transkript) diploma puan bulunmak zorunludur. Aksi takdirde bavurusu deerlendirmeye alnmayacaktr. Eczac pozisyonuna bavuracak adaylardan Szlemeli Personel altrlmasna likin Esaslar uyarnca KPSS puan art aranmamaktadr.

Aday saysnn kadro pozisyonu saysndan fazla olmas durumunda bu pozisyon iin adaylarn mezuniyet notu yksek olandan balanarak sralama yaplacaktr. Mezuniyet notunun eit olmas halinde ise mezuniyet tarihi eski olana ncelik verilecektir. Bu durumunda ayn olmas halinde doum tarihi nce olan adaya ncelik tannacaktr.

ARANILAN GENEL KOULLAR

A-Bavuru yapacak adaylarda, renimle ilgili koullar ile 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu’nun 48 inci maddesindeki aada belirtilen genel artlar aranr.

1. Trkiye Cumhuriyeti vatanda olmak,

2. Taksirli Sular hari olmak zere; affa veya zaman amna uram yahut para cezasna evrilmi veya ertelenmi, hkmllklerine ilikin kaytlar adli sicilden karlm olsa bile, bir crmden hkml bulunmamak veya soruturma altnda olmamak,

3. Bavuru tarihi itibariyle en az (18) yan tamamlam olmak,

4. Erkek adaylar iin askerlik hizmetini yapm, muaf veya tecilli olmak,

5. 657 sayl Kanununun 53’nc maddesi hkmleri sakl kalmak kaydyla grevini devaml yapmasna engel olabilecek vcut ve akl hastal veya vcut sakatl ile engeli bulunmamak,

B- 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu’nun 4/B maddesi gereince, “szlemeli olarak istihdam edilenler, hizmet szlemesine aykr hareket etmesi nedeniyle kurumlarnca szlemelerinin feshedilmesi veya szleme dnemi ierisinde Bakanlar Kurulu Karar ile belirlenen istisnalar hari szlemeyi tek tarafl feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yl gemedike kuramlarn szlemeli personel pozisyonlarnda istihdam edilemezler.” hkm uyarnca bavurular kabul edilmeyecektir.

C- Daha nceden kurumumuzda alrken kurumumuzca i akdi fesih edilenlerle, kendi istei ile grevinden istifa edenlerin mracaatlar kabul edilmeyecektir.

D- KPSS (B) grubu snavlardan lisans mezunlar iin 2020 KPSSP3, nlisans mezunlar iin 2020 KPSSP93, lise mezunlar iin 2020 KPSSP94 puan esas alnacaktr.(Eczac pozisyonu hari)

E- KPSS puan sralamasyla atanmaya hak kazanp greve balatlacak olanlar, istihdam edilecekleri birimlerde ayn snftaki dier personelin tabi olduu alma saat ve usulne tabi olarak alacaklardr.

F- Geree aykr belge verenler ya da beyanda bulunanlar veya eksik evrak verdii sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz edemeyenlerin bavurular geersiz saylacak, szlemesi yaplm olsa dahi iptal edilecek, hakknda yasal ilem yaplacaktr.

G- Eczac pozisyonuna mracaat eden adaylarn 6197 sayl Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Kanun’un 2. 3 ve 4’nc maddelerinde belirtilen artlar tamas gerekmektedir.

H- eitli KHK ile kamu grevinden karlanlar bavuruda bulunamazlar.

ZEL ARTLAR

a) 2020 yl KPSS (B) grubu puan esas alnacaktr. (Eczac pozisyonu hari)

b) Aranlan nitelikler blmnde belirtilen renim dzeyinden mezun olmak,

c) Herhangi bir Sosyal Gvenlik Kurumundan emeklilik veya yallk ayl almyor olmak,

d) Bavuru yapacak adaylarn son 1 ylda (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda szlemeli personel (657 4/B) statsnde almam olmalar gerekir.

BAVURU VE STENLEN BELGELER

*Adaylar ncelikle niversitemiz web sayfasnda (http://www.kafkas.edu.tr) yer alan “Kafkas niversitesi Rektrl 657/4-b (Szlemeli Personel) Alm Bavuru Sisteminden bavurularn yapacaklardr. Bavuru iin istenen belgeleri sistem zerinden online olarak ykleyeceklerdir.

Online Bavuruda Sisteme Eklenmesi Gereken Belgeler:

1 – 1 adet fotoraf

2- 2020 yl KPSS sonu belgesi (pdf formatnda)

3 – Nfus czdan fotokopisi. (pdf formatnda)

4 – Diplomann nl arkal fotokopisi veya Mezuniyet Belgesinin Karekodlu e-Devlet kts (pdf formatnda)

5 – Erkek adaylar iin askerlik durumunu gsterir belge. (pdf formatnda)

BAVURU YER VE ZAMANI

Adaylar, ilann Resmi Gazetede yaymland tarihi takip eden 15’inci gn saat 17.00’ye kadar niversitemiz web sayfasndan (http://www.kafkas.edu.tr) 657/4-b (Szlemeli Personel) Alm Bavuru Sisteminden bavurularn online olarak yapacaklardr. ahsen ve posta yolu ile yaplan bavurular kabul edilmeyecektir. Yanl/eksik belge ykleme, ayrıml mezuniyete bavurma, yanl ilana bavurma ve benzeri bavurularnda mesuliyet adaylara aittir. Sresinde yaplamayan veya sistemde meydana gelen gecikmeler sebebiyle ge yaplan bavurular dikkate alnmayacaktr.

Adaylar sadece tek bir unvan iin bavuru yapacaklardr. Birden fazla unvana bavuru yaplmas halinde her iki bavuru da geersiz saylacaktr.

Adaylar Szlemeli Personel Alm Bavuru Sistemindeki Bavuru Sorgula butonundan bavurularnn durumunu takip edebilirler. Takibin salkl yaplabilmesi iin adaylarn e-posta adreslerini doru beyan etmesi son derece nemlidir.

BAVURULARIN DEERLENDRLMES VE SONULARIN LAN EDLMES

Deerlendirmeler KPSS puan sralamasyla yaplacak olup (Eczac pozisyonu hari), KPSS puanlarnn eit olmas durumunda nce mezuniyet diploma notu yksek olan, ayn olmas halinde diploma tarihi itibariyle mezuniyet tarihi nce olan, bunun da ayn olmas halinde doum tarihi nce olan adaya ncelik tannr.

Kadro saysnn 1 (Bir) kat kadar yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan bavuru olmad takdirde veya aranan artlar tamad tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan atama yaplacaktr. Atanmaya hak kazanan adaylarn isim listeleri, ie balamalar iin gerekli evraklar ile evraklarn teslim edilecei yer ve zaman www.kafkas.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan atanmaya hak kazanan adaylar iin tebli mahiyetinde olup, ayrca tebligat yaplmayacaktr.

BLG N

Kafkas niversitesi Santral

(0474) 225 11 50-56 (10 44), (10 45)

3467/1-1

Kaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

102 Points
Upvote Downvote
Rusya duyurdu! 2025’te çekiliyorlar - Teknolojiden Son Dakika Haberler 33

Rusya duyurdu! 2025’te çekiliyorlar – Teknolojiden Son Dakika Haberler

Kendi elinizle oyuncak elektrikli bisiklet nasıl yapılır 34

Kendi elinizle oyuncak elektrikli bisiklet nasıl yapılır