in

KAP ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 10.05.2021
Genel Kurul Tarihi 03.06.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BAĞCILAR
Adres Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 – Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi
3 – 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Konsolide Faaliyet Raporunun okunması müzakeresi ve karara bağlanması
4 – 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin okunması
5 – 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve karara bağlanması
6 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 02.07.2020 tarih 2020/20 nolu toplantısında kabul edilen Kar Dağıtım Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 – Yönetim Kurulu’nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 – Dönem içerisinde değişen Yönetim Kurulu üyelerinin onaya sunulması
10 – Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
11 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 26.03.2021 tarih 2021/7 sayılı toplantısında kabul edilen Ücretlendirme Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması
12 – Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması
13 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
14 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 26.03.2021 tarih 2021/8 sayılı toplantısında kabul edilen Bağış ve Yardım Politikasının görüşülmesi ve onaya sunulması
15 – Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 29.03.2021 tarih 2021/9 sayılı toplantısında kabul edilen Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge’nin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması
16 – Şirket’in 2020 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
17 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 17’nci maddesi çerçevesinde oluşturulan ve Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.12.2020 tarih 2020/33 sayılı toplantısında kabul edilen Bilgilendirme Politikası hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
18 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirketin 2020 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler (TRİ) hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
19 – Yönetim kurulu üyelerine, TTK 395 ve 396’ıncı Maddelerine göre, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi
20 – Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilmiş olan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
21 – Dilekler ve Temenniler, Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Kontrolmatik Teknoloji 2020 Yılı Olağan Genel Kurıul Bilgilendirme Metni.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Kontrolmatik Teknoloji 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Kontrolmatik Teknoloji 2020 Yılı Olağan Genel Kurıul Gündemi.pdf – Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımız belirtilen saatte ve yerde yapılmıştır. Toplantı Tutanağı ve hazırda bulunan pay sahipleri listesi ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. 03 Haziran 2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Haziran 2021 Perşembe günü saat 11.00’de, Retaj Royale İstanbul Hotel, 15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad. No:1/A Güneşli-Bağcılar/İstanbul 34212 adresinde yapılmıştır. 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939988

BIST


KAP ***KONTR*** KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim 13Kaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

Kara mantar hastalığı Meksika’ya da sıçradı 33

Kara mantar hastalığı Meksika’ya da sıçradı

Futbolda Yeni Yabancı Kuralı 34

Futbolda Yeni Yabancı Kuralı