in

MEB harekete geçti ve değişiyor! 81 ilde ilk, 18 Haziran…

MEB harekete geçti ve değişiyor! 81 ilde ilk, 18 Haziran... 13


Milli Eğitim Bakanlığı peş peşe kararları duyuruyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), hafif  zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim meslek okulu mezunlarına  yönelik iki önemli çalışmayı hayata geçirecek. Bakanlık, bu öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS)  girmeleri için yönetmelik değişikliği yapacak; İSO ile yapılan iş birliği ile de  bu öğrencilerin gerçek iş ortamlarında beceri eğitimi almaları ve istihdamlarına  öncelik tanınması sağlanacak. Son yıllarda, mesleki eğitimde çok sayıda projeyi uygulayarak önemli  bir dönüşümü hayata geçiren MEB, mesleki eğitimde yaşanan bu tecrübei, hafif  düzeyde yetersizlikleri/engeli olan öğrenciler için hizmet veren özel eğitim  meslek okullarına aktarmaya hazırlanıyor. Bu amaçla istihdam ve yükseköğretime  erişim olmak üzere iki temel alanda önemli iyileştirmeler yapılacak.

 İSO İLE İSTİHDAMA YÖNELİK ÖNEMLİ ADIM

Bakanlık, hafif düzeyde engeli olan öğrenciler için hizmet veren özel  eğitim meslek okulu mezunlarının istihdamına yönelik yeni bir adım attı. Bu kapsamda MEB ve İstanbul Sanayi Odası (İSO) iş birliğinde  İstanbul’daki özel eğitim meslek okulu öğrencilerinin işletmelerde beceri  eğitimini gerçek iş ortamlarında almaları sağlanacak ve sonrasında da  istihdamlarına öncelik verilecek. Türkiye genelinde özel eğitim okul ve öğrenci sayısı, en fazla  İstanbul’da bulunurken, 21 özel eğitim meslek okulunda 3 bin 348 öğrenci eğitim  alıyor. İSO, bu öğrencilerin eğitim sürelerinde işletmelerde yapacakları beceri  eğitimlerini gerçek iş ortamlarında ve nitelikli bir şekilde alınmasını  sağlayacak. İSO, aynı zamanda bu okullardaki meslek öğretmenlerinin iş başı ve  mesleki gelişim eğitimlerine ve mezunların iş gücü piyasasında öelikli olarak  istihdam edilmeleri için destek verecek.

İSO, ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİLERE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİM DESTEĞİ DE  SAĞLAYACAK

MEB ile özel öğretim meslek okulu öğrencilerine yönelik iş birliğine  ilişkin açıklamada bulunan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, MEB ile mesleki eğitimde  üç yıldır çok önemli çalışma yürüttüklerini belirtti. İstanbul’da mesleki eğitimin kalitesini artırmak ve işgücü piyasasının  ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmek için çok önemli iyileştirmeler  yaptıklarını anlatan Bahçıvan, şu bilgileri verdi: “Şimdi bu iş birliğimizi özel eğitim meslek okullarında eğitim alan  yavrularımız için genişletme kararı aldık. Bu amaçla İstanbul’da 21 özel eğitim  meslek okulunda eğitim alan öğrencilerimizin işletmelerde beceri eğitimlerini  sağlıklı bir şekilde almaları ve mezun olduklarında işletmelerde öncelikli olarak  istihdam edilebilmeleri için koordinasyon desteği sağlayacağız. Ayrıca, bu  okullarımızdaki öğretmen ve yöneticilere yönelik mesleki gelişim eğitim desteği  de sağlayacağız. Hafif düzeyde yetersizlikleri bulunan bu yavrularımıza vereceğimiz bu  desteği önemli bir sosyal mesuliyet projesi olarak görüyoruz. Böylesine kıymetli  bir projede İSO olarak yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu konuda bizleri  sürekli destekleyen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e ve çalışma  arkadaşlarına teşekkür ediyorum.”

MEB harekete geçti ve değişiyor! 81 ilde ilk, 18 Haziran... 14

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVINA DA GİREBİLECEKLER

MEB’in özel eğitim meslek okulları ile yapacağı ikinci iyileştirme  alanı, bu okul mezunlarının yükseköğretime erişim hakkı ile ilgili oldu. Türkiye’de 184 özel eğitim meslek okulunda eğitim alan 13 bin öğrenci  mezun olduklarında Özel Eğitim Meslek Okulu Diploması almakta olup halen  yükseköğretime devam etme hakları bulunmuyor. Ancak, bireylerin kamuda bir işte  istihdam edilmesi durumunda bu diploma bireylerin meslek lisesi mezunlarına  tanınan özlük haklarından yararlanmalarını sağlıyor. MEB, özel eğitim meslek  okullarının yükseköğretime devam edebilme hakkına sahip olmaları için  yönetmelikte değişiklik yapacak. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, özel eğitim meslek  okullarına yönelik başlatılacak her iki adımla ilgili değerlendirmede  bulundu.  Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak  faaliyet gösteren özel eğitim meslek okullarında hafif düzeyde yetersizlikleri  olan öğrencilere 18 mesleki eğitim alanında eğitim verildiğini aktaran Özer,  Türkiye genelinde 184 okulda yaklaşık 13 bin öğrencinin eğitim aldığını belirtti.  Bu okul mezunları ile ilgili istihdam ve yükseköğretim olmak üzere iki  alanda sorun bulunduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti: “Her iki sorun alanında iyileştirme yapmak için adım atıyoruz.  İstihdama yönelik adımı İSO ile atıyoruz. Özel eğitim meslek okullarında en fazla  öğrenci olan ilimiz İstanbul. Bu nedenle bu adımı İstanbul’da attık. Sonrasında  diğer illerimize de yaygınlaştıracağız. Bu konuda desteklerinden dolayı İSO  Başkanı Erdal Bahçıvan’a şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca, bu süreçleri İstanbul’da  başarılı bir şekilde yürüten İstanbul Milli Eğitim Müdürümüz Levent Yazıcı ve  çalışma arkadaşlarını da kutluyorum. İkinci adımda da bu okul mezunlarımızın yükseköğretime erişimlerini  sağlamaya yönelik. Mevcut düzenlemeye göre bu okul mezunlarımız, yükseköğretime  devam edemiyorlar. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde yeni bir  düzenlemeye gidiyoruz. Düzenleme yürürlüğe girdiğinde artık bu okul mezunlarımız,  Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YKS) girebilecekler. Bu süreci yöneten Özel Eğitim  ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz Mehmet Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına  teşekkür ediyorum.”

İMAM HATİP ÖĞRENCİLERİNE ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIKTA AKADEMİK DANIŞMA  KURULLARI İLE DESTEK VERİLECEK 

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi  Genel Müdürlüğünce, imam hatip okulu öğrencilerinin tercih edecekleri  üniversiteye göre bilimsel yönlerini geliştirmek, kariyer gelişimlerini  desteklemek ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmelerine imkan tanımak amacıyla  637 okulda “Akademik Danışma Kurulu” kuruldu. Genel Müdür Nazif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın  2023 Eğitim Vizyonu’nda imam hatip okullarındaki başarılı örneklerin teşvik  edilmesi, toplumsal mesuliyet ve gönüllülük programları ile model uygulamaların  hayata geçirilmesi, yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak iş birlikleriyle  öğrencilerin bilimsel ve entelektüel gelişimlerinin desteklenmesinin  hedeflendiğinin yer aldığını belirtti.Bunun için bilim, kültür ve sanat alanlarındaki akademisyenlerce  verilecek ayrımındalık ve vizyon etkinliklerinin düzenlenmesi ile ilahiyat  fakülteleriyle iş birliğince geliştirilecek çalışmaların yapılmasının  hedeflendiğini aktaran Yılmaz, bu kapsamda öğrencilere yönelik bilimsel ve  kariyer destekleri verilmesi noktasında yeni bir çalışma yapıldığına işaret etti.

81 İLDE TOPLAM 637 ADK

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce MEB Özel Program ve Proje Uygulayan  Eğitim Kurumları Danışma Kurulları Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde  Akademik Danışma Kurulları (ADK) kurulması kararı alındığını bildiren Yılmaz, “81  ilimizde toplam 637 okulumuzda Akademik Danışma Kurulu oluşturuldu.” dedi.Kurullarda akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, Diyanet İşleri  Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile spor ve sanat dünyasından  temsilcilerin yer alabileceğine değinen Yılmaz şunları kaydetti: “Kurul, Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin tercih edecekleri  yükseköğretim kurumlarına göre bilimsel yönlerini geliştirmek, fen ve sosyal  bilimler alanındaki akademik öğrenmelerini güçlendirerek ilgi ve kabiliyetleri  doğrultusunda kariyer gelişimlerini desteklemek, yabancı dil, geleneksel ve  çağdaş görsel sanatlar, musiki veya spora ilgi duyan öğrencilerimizin ilgi,  istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yetişmelerine imkan tanımak amacıyla  oluşturuldu.”

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ VE ÖZGÜN TASARLANMIŞ AKTİF ÖĞRENME ORTAMLARI  OLUŞTURULACAK

Yılmaz, kurulların okullarda öğrencilerin akademik, bilimsel, mesleki,  zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimlerini destekleyici, ilgi ve yetenekleri  doğrultusunda yönlendirici, sağlık ve güvenlik açısından zenginleştirilmiş ve  özgün tasarlanmış aktif öğrenme ortamlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar  yapacağına işaret ederek şunları söyledi: “Bu alanda planlanan çalışmaların verimli bir şekilde yürütülmesi için  imkan dahilinde zeka oyunları bölümü, Z-Kütüphane, yazarlık atölyesi,  laboratuvar, spor salonu/alanı, özel derslikler (Kur’an-ı Kerim sınıfı, dil  sınıfı, ve benzeri) resim ve müzik atölyeleri, robotik kodlama atölyeleri ve  benzeri eğitim ortamlarının hazırlanması, gerekli öğretim materyalleriyle  donatılması ve öğrencilerin azami ölçüde yararlanması için öneri ve katkılarda  bulunur. Akademik destek çalışmalarıyla birlikte, Özel Program ve Proje Uygulayan  Eğitim Kurumları olan Fen ve Sosyal Bilimler Proje ve Program okullarımızın  akademik, sosyal, kültürel ve teknolojik açıdan gelişimlerinin sağlanması  hedeflenmektedir.” Kurulların çalışmalar kapsamında kendi illerindeki üniversitelerden  gönüllü en fazla 5 akademisyeni çalışmalara davet edebileceğini aktaran Yılmaz,  Ankara‘da Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Akademik Danışma  Kurulunun ilk toplantısının Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Rektörü  Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ve ASBÜ İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.  Dr. Ali Osman Kurt’un katılımıyla yapıldığını kaydetti.

MEB harekete geçti ve değişiyor! 81 ilde ilk, 18 Haziran... 15

 

ÖĞRENCİ KARNELERİ, İSTEYEN VELİLER İÇİN BASILI OLARAK VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020-2021 eğitim  öğretim yılı 2. dönem için karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda  öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul  müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek. MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine  ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi.Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19  salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim  imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin  okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere  öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne işlenen devam devamsızlık bilgileri  dikkate alınmayacak. İlgili mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube  öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri  görüşülmeyecek.Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında özellikle seçmeli  derslerde karışıklıkların oluşmasını önlemek için öğrenci nakil işlemleri bugün  mesai saati bitimiyle kapatılacak.Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler belirlenerek sınıf  tekrarına kalmaları sağlanacak.

 İLKOKULA BAŞLAYACAKLARA YAZ OKULU İMKANI

Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden  yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula  akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz  okulları açılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere, okul öncesi  eğitim almamış çocukların öncelikle kaydedilmesi şartıyla imkanları uygun olan  okullarda, okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.Okul öncesi eğitimde velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise  açılacak olan çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri,  karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür  ve takdir belgeleri 18 Haziran’da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin  erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de  verilebilecek. Telafi eğitimi için oluşturulan  “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/” internet adresinden öğrencilerin,  öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler  yapılacak.Kaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

Rıza Babadan şoke eden Ali kararı! Arka Sokaklar 592. Bölüm 35

Rıza Babadan şoke eden Ali kararı! Arka Sokaklar 592. Bölüm

Neymar'a büyük şok! Taraftarlar saldırdı neye uğradığını şaşırdı - Sabah 36

Neymar'a büyük şok! Taraftarlar saldırdı neye uğradığını şaşırdı – Sabah