in ,

Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor! İşte sağlık personeli alımı başvuru şartları!

Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor! İşte sağlık personeli alımı başvuru şartları! 13


Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 43 sağlık personeli alacak. Osmangazi Üniversitesi personel alımı ilanına göre, 36 hemşire, 4 sağlık personeli ve 1 sağlık teknikeri alınacak. Peki, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Osmangazi Üniversitesi sağlık personeli alımı başvuru şartları!

 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 4B’li sağlık personeli alacak. Osmangazi Üniversitesi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacak. 

 

ARANILAN GENEL KOŞULLAR 

 

1- Başvuru yapacak adaylarda öğrenimle ilgili koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki aşağıda belirtilen genel şartlar aranır. A- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. B- (Değişik: 23/01/2008-5728/317md.) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. C- Askerlik Durumu itibariyle; 

 

– Askerlikle ilgisi bulunmamak,

 

– Askerlik çağına gelmemiş bulunmak. 

 

– Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, D- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak

 

2-Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi reddedilenler başvuruda bulunamaz.

 

3-2020 KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

 

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

5- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak.

 

6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

 

7- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 

Adayların www.ogu.edu.tr adresinden temin edecekleri başvuru formunu doldurarak ve istenilen belgeleri de başvuru formuna ekleyerek, Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi Ön Fuaye Salonunda oluşturulacak başvuru masalarına şahsen müracaat etmeleri gerekiyor.

 

Adaylar ilan edilen nitelik kodlarından sadece birine başvurabilecek. Posta, fax,veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adayların ilanda belirtilen şartları son müracaat günü itibariyle taşıyor olması gerekiyor.   

 

İSTENİLEN BELGELER

 

1-Başvuru Formu (Başvuru Formuna KPSS Puanı yazılırken tam, okunaklı ve arasında virgül (,) kullanarak yazılması gerekmektedir.)

2-Bir adet Fotoğraf (Başvuru Formunun ilgili bölümüne yapıştırılmış olması gerekmektedir.

3-2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi)

4-Diploma fotokopisi veya Mezuniyet Belgesi (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı )

5-Nüfus cüzdanı fotokopisi veya Nüfus Kayıt Örneği (e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

6-Askerlik Durum Belgesi, Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge (Erkek adaylar için Askerlik Şubesinden veya e-devlet üzerinden yeni tarihli barkotlu e-devlet çıktısı)

 

Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor! İşte sağlık personeli alımı başvuru şartları! 14

 Kaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

102 Points
Upvote Downvote
En garip hayvan çiftleşme ritüelleri 33

En garip hayvan çiftleşme ritüelleri

Vcruntime140.dll hatası nedir ve çözümü nasıldır? 34

Vcruntime140.dll hatası nedir ve çözümü nasıldır?