içinde

PUBG Lite “yapılandırma sistemi başlatılamadı” hatası


bu iletişim kutusu yerine jıt hata ayıklamayı çağırma.
Hakkında detaylı bilgi için bu iletinin sonuna bakın.

************** Özel durum metni **************
System. Configuration. Configurationerrorsexception: Yapılandırma sistemi başlatılamadı —> System. Configuration. Configurationerrorsexception: ‘.’ (Onaltılık değeri 0x00), geçersiz bir karakter. Satır 10, konum 1. (C:UsersGBBAppDataLocalDF_UndetectedOPaLiteZkq8L.exe_Url_qptrav1rhbsnnq3jvc2row2u3kyhmvzp300.0.0.0user.config line 10) —> System.Xml.Xmlexception: ‘.’ (Onaltılık değeri 0x00), geçersiz bir karakter. Satır 10, konum 1.
Konum: System.Xml.Xmltextreaderımpl. Throw(exception e)
Konum: System.Xml.Xmltextreaderımpl. Throw(string res, string[] args)
Konum: System.Xml.Xmltextreaderımpl. Parsetext(ınt32& startpos, ınt32& endpos, ınt32& outorchars)
Konum: System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseText()
Konum: System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseElementContent()
Konum: System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
Konum: System.Xml.XmlTextReader.Read()
Konum: System.Xml.XmlTextReaderImpl.Skip()
Konum: System.Xml.XmlTextReader.Skip()
Konum: System. Configuration. Xmlutil. Strictskiptonextelement(exceptionaction Action)
Konum: System. Configuration. Baseconfigurationrecord. Scansectionsrecursive(xmlutil xmlutil, string parentconfigkey, boolean inlocation, string locationsubpath, overridemodesetting overridemode, boolean skipınchildapps)
Konum: System. Configuration. Baseconfigurationrecord. Scansectionsrecursive(xmlutil xmlutil, string parentconfigkey, boolean inlocation, string locationsubpath, overridemodesetting overridemode, boolean skipınchildapps)
Konum: System. Configuration. Baseconfigurationrecord. Scansections(xmlutil xmlutil)
Konum: System.Configuration.BaseConfigurationRecord.InitConfigFromFile()
— Iç özel durum yığını izlemesinin sonu —
Konum: System. Configuration. Configurationschemaerrors. Throwıferrors(boolean ignorelocal)
Konum: System. Configuration. Baseconfigurationrecord. Throwıfparseerrors(configurationschemaerrors schemaerrors)
Konum: System.Configuration.BaseConfigurationRecord.ThrowIfInitErrors()
Konum: System. Configuration. Clientconfigurationsystem. Onconfigremoved(object sender, ınternalconfigeventargs e)
— Iç özel durum yığını izlemesinin sonu —
Konum: System. Configuration. Clientconfigurationsystem. Onconfigremoved(object sender, ınternalconfigeventargs e)
Konum: System. Configuration. Internal. Internalconfigroot. Onconfigremoved(ınternalconfigeventargs e)
Konum: System. Configuration. Internal. Internalconfigroot. Removeconfigımpl(string configpath, baseconfigurationrecord configrecord)
Konum: System. Configuration. Baseconfigurationrecord. Getsectionrecursive(string configkey, boolean getlkg, boolean checkpermission, boolean getruntimeobject, boolean requestıshere, object& result, object& resultruntimeobject)
Konum: System. Configuration. Baseconfigurationrecord. Getsection(string configkey)
Konum: System. Configuration. Clientconfigurationsystem. System. Configuration. Internal. Iınternalconfigsystem. Getsection(string sectionname)
Konum: System. Configuration. Configurationmanager. Getsection(string sectionname)
Konum: System. Configuration. Clientsettingsstore. Readsettings(string sectionname, boolean isuserscoped)
Konum: System. Configuration. Localfilesettingsprovider. Getpropertyvalues(settingscontext context, settingspropertycollection properties)
Konum: System. Configuration. Settingsbase. Getpropertiesfromprovider(settingsprovider provider)
Konum: System. Configuration. Settingsbase. Getpropertyvaluebyname(string propertyname)
Konum: System. Configuration. Settingsbase. GET_ITEM(STRING propertyname)
Konum: System. Configuration. Applicationsettingsbase. Getpropertyvalue(string propertyname)
Konum: System. Configuration. Applicationsettingsbase. GET_ITEM(STRING propertyname)
Konum: Lite_Mod.My.MySettings.get_litedizin()
Konum: LITE_MOD. LOGIN_FORM1.C53F889E616B5EA6A96615182E7C1E8AD(OBJECT CAE33CF27982C37A78503F198FA3C5B92, eventargs CD4CA353C799C69C8440C641B15D62907)
Konum: System. Eventhandler. Invoke(object sender, eventargs e)
Konum: System. Windows. Forms. Form. Onload(eventargs e)
Konum: System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
Konum: System. Windows. Forms. Control. Createcontrol(boolean fıgnorevisible)
Konum: System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
Konum: System. Windows. Forms. Control. Wmshowwindow(message& m)
Konum: System. Windows. Forms. Control. Wndproc(message& m)
Konum: System. Windows. Forms. Scrollablecontrol. Wndproc(message& m)
Konum: System. Windows. Forms. Form. Wmshowwindow(message& m)
Konum: System. Windows. Forms. Form. Wndproc(message& m)
Konum: System. Windows. Forms. Control. Controlnativewindow. Onmessage(message& m)
Konum: System. Windows. Forms. Control. Controlnativewindow. Wndproc(message& m)
Konum: System. Windows. Forms. Nativewindow. Callback(ıntptr hwnd, ınt32 msg, ıntptr wparam, ıntptr lparam)

************** Yüklü derlemeler **************
Mscorlib.
Bütünleştirilmiş kod sürümü: 4.0.0.0.
Win32 sürümü: 4.8.4180.0 built by: NET48REL1LAST_B.
Codebase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll.
—————————————-
LITE_MOD.
Bütünleştirilmiş kod sürümü: 300.0.0.0.
Win32 sürümü: 300.
Codebase: file:///C:/Users/GBB/Desktop/wallpaper_engine/CG%20Loader%2016.0/Resources/OPaLiteZkq8L.exe.
—————————————-
System.
Bütünleştirilmiş kod sürümü: 4.0.0.0.
Win32 sürümü: 4. 8. 4001.0 built by: NET48REL1LAST_C.
Codebase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll.
—————————————-
LITE_MOD&
Bütünleştirilmiş kod sürümü: 1.0. 0. 0.
Win32 sürümü: 300.
Codebase: file:///C:/Users/GBB/Desktop/wallpaper_engine/CG%20Loader%2016.0/Resources/OPaLiteZkq8L.exe.
—————————————-
Microsoft. Visualbasic.
Bütünleştirilmiş kod sürümü: 10.0.0.0.
Win32 sürümü: 14.8.3752. 0 built by: Net48rel1.
Codebase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll.
—————————————-
System. Core.
Bütünleştirilmiş kod sürümü: 4.0.0.0.
Win32 sürümü: 4.8.4180.0 built by: NET48REL1LAST_B.
Codebase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll.
—————————————-
System. Windows. Forms.
Bütünleştirilmiş kod sürümü: 4.0.0.0.
Win32 sürümü: 4.8.4150.0 built by: NET48REL1LAST_C.
Codebase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll.
—————————————-
System. Drawing.
Bütünleştirilmiş kod sürümü: 4.0.0.0.
Win32 sürümü: 4.8.3752. 0 built by: Net48rel1.
Codebase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll.
—————————————-
System. Configuration.
Bütünleştirilmiş kod sürümü: 4.0.0.0.
Win32 sürümü: 4.8.3752. 0 built by: Net48rel1.
Codebase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll.
—————————————-
System.Xml.
Bütünleştirilmiş kod sürümü: 4.0.0.0.
Win32 sürümü: 4.8.3752. 0 built by: Net48rel1.
Codebase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll.
—————————————-
System. Runtime. Remoting.
Bütünleştirilmiş kod sürümü: 4.0.0.0.
Win32 sürümü: 4.8.3752. 0 built by: Net48rel1.
Codebase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll.
—————————————-
Mscorlib. Resources.
Bütünleştirilmiş kod sürümü: 4.0.0.0.
Win32 sürümü: 4.8.3752. 0 built by: Net48rel1.
Codebase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll.
—————————————-
System.xml.Resources.
Bütünleştirilmiş kod sürümü: 4.0.0.0.
Win32 sürümü: 4.8.3752. 0 built by: Net48rel1.
Codebase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll.
—————————————-
System. Configuration. Resources.
Bütünleştirilmiş kod sürümü: 4.0.0.0.
Win32 sürümü: 4.8.3752. 0 built by: Net48rel1.
Codebase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.resources.dll.
—————————————-
System. Windows. Forms. Resources.
Bütünleştirilmiş kod sürümü: 4.0.0.0.
Win32 sürümü: 4.8.3752. 0 built by: Net48rel1.
Codebase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll.
—————————————-

************** Jıt hata ayıklama **************
Jıt hata ayıklamayı etkinleştirmek için, bu uygulamanın veya.
Bilgisayarın (machine. Config). Config dosyasında.
System. Windows. Forms bölümünde jitdebugging değeri ayarlanmış olmalıdır.
Ayrıca uygulama hata ayıklama etkin durumdayken derlenmiş.
Olmalıdır.

Örneğin:

<Configuration>
<System. Windows. Forms jitdebugging=”true” />
</Configuration>

Jıt hata ayıklama etkinken, işlenmemiş özel durumlar.
Bu iletişim kutusunda işlenmek yerine bilgisayarda kayıtlı.
Jıt hata ayıklayıcısına gönderilir.Source link

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yükleniyor

0
SPACE™ – Measure your pasture from satellites 21

SPACE™ – Measure your pasture from satellites

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kara Kuvvetlerinin yıl dönümünü kutladı 22

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Kara Kuvvetlerinin yıl dönümünü kutladı