in

Rakam Nedir? Rakamların Kümesi Ve Sayılar İle Arasındaki Fark

Rakam Nedir? Rakamların Kümesi Ve Sayılar İle Arasındaki Fark 13


class=”cf”>

Sayılar ve rakam kümesi sıklıkla birbirine karıştırılan konudur. Aradaki ayrımı iyi anlamak için tanımlara ve örneklemelere açık bir zihinle bakmak gerekir. Yazıda detaylı bilgilere yer verilmiştir. Rakam nedir, sayılar ve rakam kümesi arasındaki ayrım yazıdaki konuları oluşturur.

Rakam Nedir?

Rakam bir matematik terimidir. Bu alanın konusunun en temek taşıdır. Sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan sembollere rakam denir. Pek çok dil ve kültürde kullanılan rakamlar mevcuttur.

Sayıları yazmak ve göstermek için rakamlardan yararlanılır. Rakam terimi her bir imlenin ortak adıdır. Örnek vermek gerekirse 1 herhangi bir sayıyı yazmak için kullanılan sembol yani rakamdır. Rakamlar kaç ile başlar sorusu pek çok öğrencinin kafasını karıştırabilir.

Öncelikle şu bilinmelidir ki ‘0’ bir doğal sayıdır. Doğal sayı da negatif olmayan tam sayılar kümesini ifade eder. ‘0’ da bu alanın bir parçasıdır.

Örneğin (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) elemanları onluk sayma sistemine ait olan rakamları ifade etmektedir.

class=”cf”>

Bir diğer örnek ise, on altılık sayma sisteminin rakamlarını 0 ile 15 arasındaki rakamlar oluşturur.

Bu örneklerden de anlaşılacağı gibi bir sayının basamaklarının oluşturduğu sayı değeri kümesi o sayma sistemine ait rakamları oluşturur. Dolayısıyla ayrımlı sayma sisteminin ayrımlı rakamları mevcuttur.

Bir sayı yazılırken sayıyı oluşturan bu rakamlar basamak değerine göre sıralanarak yazılır. Bu yüzden rakamlar birer semboldür.

Rakamların Kümesi ve Sayılar Arasındaki Fark

Aradaki ayrımın iyi anlaşılması için rakam kümesi ve sayının ayrı ayrı tanımlarının bilinmesi gerekir.

Rakam sayıları yazılı olarak göstermeye yarayan sembol iken rakam kümesi de belirli kural çerçevesini oluşturarak meydana gelmiş kümedir.

Rakam kümesine örnek vermek gerekirse, (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) onluk sayma sisteminin elemanlarını oluşturan bir rakam kümesidir. Tek başına 1 ise, sadece rakamdır küme değildir. 7 hem rakam hem sayıyı ifade ederken 82 bir sayıdır. 8 ile 2 rakamının bir araya gelmesiyle oluşmuştur. 82 bir bütün olarak sayıyı ifade eder. 8 ya da 2 ise tek başına rakam sembolünü ifade etmektedir.

Sayı ise, bir çokluğu ifade eder. Rakamların tek başına ya da birlikte kullanılmasıyla oluşturulan terimdir. Yukarıdaki örnekte verilen 82 bir sayıdır. Bir diğer örnek ise 19 bir sayıdır. 1 ve 9 rakamının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir sayıyı ifade eder.

class=”cf”>

Özetlemek gerekirse konu bu cümleyle daha iyi anlaşılacaktır. Her rakam bir sayıdır. Örneğin 5 rakamı aynı zamanda bir sayıdır. Fakat her sayı bir rakam değildir. 15 bir sayıdır ama rakam değildir. 15 sayısının rakamları 1 ve 5 sembolleridir.

Rakam kümesi ve sayı arasındaki ayrım:

1 tek başına hem sayı hem rakamdır. (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) bu sistem ise rakamlardan oluşmuş bir rakam kümesidir. Bütün sayılar 0 dan 9′ a kadar olan rakamların değişik şekilde yan yana gelmesi sonucu oluşur. Bilindiği gibi sayı tek bir rakam ya da birden fazla rakamın bir araya gelmesiyle oluşur. Çokluk belirtmesi birden fazla rakamın yan yana gelmesinden dolayıdır.

class=”cf”>

Rakam kümesi terimi isminden de anlaşılacağı gibi bir küme oluşumudur. Sayı ise küme oluşturmadan birden fazla ya da tek rakamın birlikte gözükmesi halidir. Rakam kümesine örnek, (5, 6, 7, 8) bu terim rakam kümesine örnektir. Sayıya örnek ise 5, 51, 89, 94, 12, 74 bu kavramlar da sayıya örnektir. Örnekte de görüldüğü gibi sayı tek ya da birden fazla rakamın bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Küme ise belirli bir kural çevresinde oluşmuştur. Bu kurak diziliş yani basamak sistemini ifade eder.

 Kaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

Kule yok: UFO, "gömülü robot" ve SSCB'nin diğer teknolojik binaları 33

Kule yok: UFO, "gömülü robot" ve SSCB’nin diğer teknolojik binaları