in

Şirket Adres Değişikliği Nasıl Ve Nereden Yapılır? Şirket Adres Değişikliği İçin Gerekli Belgeler/evraklar

Şirket Adres Değişikliği Nasıl Ve Nereden Yapılır? Şirket Adres Değişikliği İçin Gerekli Belgeler/evraklar 13


class=”cf”>

Evlerimizi taşınmamız durumunda yeni ikametgah adresimizi kanunen belli bir süre içerisinde nüfus müdürlüğüne bildirme zorunluluğumuzun olması gibi işyerlerinin çeşitli sebeplerden dolayı taşınması durumlarında da şirket adres değişikliklerinin gerekli evraklar temin edilerek ilgili kurumlara bildirilmesi gereklidir. Adres değişiklikleri bildirimi birden fazla kuruma ayrımlı şekillerde yapılan bir işlem olduğu için adres değişikliğine ilişkin işlemlerin adım adım tüm koşulları ile doğru olarak bilinmesi önem kazanmaktadır.

Şirket Adres Değişikliği Nasıl ve Nereden Yapılır?

Vergi Usul Kanununda belirtildiği gibi iş yerinin adres değiştirmesi durumunda mükellefin adres değişikliğine dair bildirimini yeni vergi dairesine sunması yeterlidir. İş yeri taşındıktan sonra yeni vergi dairesi tarafından mükellefin yeni adresinde faaliyete başlayıp başlamadığı tespit edilmekte eski vergi dairesinde bulunan mükellef kaydı, yeni adreste işe başladığı tarih itibari ile sistem tarafından terkin yolu ile silinmektedir. Adres değişikliğine dair verilen dilekçeye Mersis başvuru numarası mutlaka yazılmalıdır.

Şirket adres değişikliği işlemlerinde yönetim kurulu veya ortaklar kurulunun noter onaylı kararı dilekçe dosyasına eklenmelidir. Genel kurul kararı, noter onaylı bir örneği ile belgelenmeli, düzenlenen hazirun cetveli dilekçeye ilave edilmektedir. Şirket adres değişikliği Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne bildirilir. Bildirim yapılırken Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hitaben yazılan yetkili kişi tarafından imzalanan dilekçe ve noter onaylı adres değişikliği kararı ilgili Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne adres değişikliği talebi ekinde sunulur.

class=”cf”>

Şirket Adres Değişikliği için Gerekli Belgeler/Evraklar

Şirket adres değişikliği için gerekli belge ve evraklar şöyledir:

Vergi dairesine başvuru vergi dairesinin değişme durumunda söz konusu olup aşağıdaki belgeler ile müracaat gereklidir:

– İşe başlama/bırakma formu

– Kira kontratı

– Adres değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

– İmza sirküleri

– Şirket yöneticilerinin noter onaylı nüfus cüzdan suretleri

Vergi dairesine gitmek istenmemesi halinde şirket adres değişikliğine ilişkin başvuru, şirketin internet vergi dairesi şifresi kullanılarak internet üzerinde basitlıkla ve hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

class=”cf”>

Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne şirket adres değişikliğine dair yapılacak başvuruda istenilen evraklar ise şöyledir:

– Adres değişikliğine dair dilekçe. İşbu dilekçeye Mersis başvuru numarası da mutlaka yazılmalıdır. Şirketin unvanı, sermayesi açılış tarihi ve bu tarihteki gerçek faaliyet konusu NACE kodu ile birlikte açıkça gösterilmelidir.

– Önceki kayıtlı bulunulan Sicil Müdürlüğü’nden Sicil Yönetmeliği 111. maddeye göre alınan belge

– Önceki kayıtlı bulunulan Sicil Müdürlüğü’nden alınan son kararlara ilişkin Ticaret Sicil Gazetesi

class=”cf”>

– Anonim Şirketler için noter onaylı Genel Kurul kararı (Ana sözleşmenin değişen merkez maddesinin yeni şeklinin yer aldığı)

– Limited Şirketler için noter onaylı Ortaklar Kurulu Kararı

– Toplantıya katılanları gösteren Hazirun Cetveli

– Yetkilinin imza beyannamesi

– Oda kayıt beyannamesi

– Yabancı ortak mevcut ise Kuruluş Bildirim Formu

Ticaret Sicil Müdürlüğü, şirketin adres değişikliği için tarafına sunulan yukarıda sıralı ilgili evrak ve belgeleri inceler ve uygun görmesi halinde şirketin yeni adresini tescil eder. Tescil edilen şirketin yeni adresi ise 1 hafta içerisinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanır.

 

Canlı BorsaAltın FiyatlarıDöviz Kurları için BigparaKaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

101 Points
Upvote Downvote
Netanyahu: Gazze′ye operasyon bir süre daha sürecek | DÜNYA | DW 32

Netanyahu: Gazze′ye operasyon bir süre daha sürecek | DÜNYA | DW

Gal Gadot: Wonder Woman oyuncusu Ortadoğu tweet'iyle tepki aldı 33

Gal Gadot: Wonder Woman oyuncusu Ortadoğu tweet’iyle tepki aldı