in

Süleyman Soylu nasıl yargılanabilir? – Evrensel

Süleyman Soylu nasıl yargılanabilir? - Evrensel 12


Hazırlayan: Avukat Kamil Tekin SÜREK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun görevine devam ederken yargılanması mümkün. İki ayrımlı yargılanma usulü vardır. Birincisi görevi ile ilgili suçlar, diğeri görevi olmayan konularda işlediği suçlar.

Görevi ile ilgili suçlarda (Örneğin Soylu’ nun emir ve talimatı ile Sedat Peker’ e koruma, özel plaka, özel pasaport vb. verilmişse) usul Cumhurbaşkanının yargılanması gibidir. Savcı direk soruşturma açamaz. TBMM’ de 300 oyla verilecek önerge ile soruşturma açılması istenebilir. TBMM önergeyi en geç bir ay içinde görüşür (Bir ay içinde görüşmezse önerge düşer) ve 360 gizli oy ile soruşturma açılmasına karar verebilir.

Soruşturma açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak on beş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir.

Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletvekillerinin 400 gizli oyuyla Yüce Divana(Yüce Divan Anayasa mahkemesi)  sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak tamamlanır.

Görevi bittikten sonra da aynı usul ile yargılanır.

Yüce Divan seçilmeye engel bir ceza ile Soylu’ yu cezalandırırsa bakanlığı sona erer.

İkincisi, görevi ile ilgili olmayan bir suç nedeniyle yargılanması gerekirse, milletvekillerine uygulanan prosedür uygulanır. Yani, savcı soruşturma yapar, iddianame hazırlar, TBMM’ye gönderir, TBMM Başkanı istediği zaman gündeme getirir , TBMM dokunulmazlığını kaldırırsa Soylu normal ceza mahkemeleri tarafından yargılanır. Seçilmeye engel bir ceza verilirse milletvekilliği düşer ( aynen Gergerlioğlu gibi). Dokunulmazlık kalkmazsa bakanlığı sona erdiğinde normal vatandaşlar gibi yargılanır.

Süleyman Soylu nasıl yargılanabilir? - Evrensel 14Kaynak

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Loading…

0

Bu içerik hakkında sen ne düşünüyorsun?

102 Points
Upvote Downvote
Almanya ve Fransa’dan büyüme atağı | Ekonomi | DW 32

Almanya ve Fransa’dan büyüme atağı | Ekonomi | DW

Köpekbalığı kanın kokusunu kilometrelerce öteden alabilir mi? 33

Köpekbalığı kanın kokusunu kilometrelerce öteden alabilir mi?